Mặt trời mọc trên biển Phước Hải

Dưới đây là loạt ảnh bình minh trên biển trong một chuyến đi vẽ thực tế, mà người chụp cố tình dậy thật sớm để đón mặt trời lên.