Poster Trò Chơi Dân Gian

Các ý tưởng gìn giữ bản sắc dân tộc trong một môn học về poster và Print-art

Thả Diều

 

Rồng Rắn Lên Cây

 

Nhảy Dây