Nồi bánh Tét ngày Tết

Là phần 5 của chương trình các mẫu vector về TẾT Việt Nam dành tặng  bạn đọc và cộng đồng Affinity là nồi bánh Tét ở khu vực miền Nam như đã hứa.

.  

Download file afdesign - Click phải lên ảnh và chọn Save link as...

Lưu ý

  • Các thành phần dùng đi dùng lại như thân bánh, gạch là SYMBOL
  • Quai nồi, miệng nồi là STROKE, các mảng là SHAPE (bạn nên kiểm chọn Scale with object để dễ điều chỉnh)