Cơ Sở Tạo Hình

Trong nỗ lực sưu tầm và chia sẻ sách tiếng việt có giá trị, đặc biệt là sách chuyên về mỹ thuật - hội hoạ - thiết kế, mình đã mượn sách từ thầy cô trường ĐHMT về scan lại. Đây là 1 trong những quyển sách ra đời như thế